Home » » Dosa Baduy

Dosa Baduy

Satu ketika Syaikh Al-‘Utby berkunjung ke makam Rasulullah. Ia duduk di sana sembari membaca do’a-do’a. Kemudian datang seorang Badui dan berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah, aku mendengar Allah SWT berfirman; wa lau annahum idz dholamuu anfusahum jaauu ka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasuulu lawajadullah tawwaabar rahiimaa...(kalau mereka yang berbuat aniaya pada diri mereka sendiri datang kepadamu, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul memintakan ampun bagi mereka, pastilah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengasih).... Kini aku datang kepadamu untuk meminta ampun atas dosaku dan memintamu memberi syafaat di hadapan Tuhanku.”
Lalu si Badui pergi.
Ketika Syaikh Al-‘Utby tertidur ia bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul berkata, “Wahai ‘Utby, temuilah Badui itu. Sampaikan kabar gembira kepadanya, bahwa Allah telah mengampuni dosanya.

(Imam Nawawi, Al-Adzkaar, hal. 220)


0 komentar:

Posting Komentar

Blog Archive

Popular Posts

Buku Tamu